CHŁODNIA

Zabudowa kontenerowa - chłodnia

Prezentowana zabudowa kontenerowa izolowana ma zastosowanie do transportu towarów które w czasie transportu wymagają składowania w temp od minus 10 stopni do minus 20 stopni. Przeznaczona jest głównie do przewozu żywności
głęboko zmrożonej.

Zobacz specyfikację